Złóż wniosek o Konto Optymalne przez internet i zdobądź nagrody
Weź udział w promocji „Moda na konto”, spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz do 200 zł w postaci kart podarunkowych w wersji elektronicznej (2 karty podarunkowe po 100 zł każda) na zakupy w sklepie internetowym Answear.com.


ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego
wraz z kartą do dnia 10.05.2018 r.
OTWÓRZ KONTO OPTYMALNE WRAZ Z KARTĄ DEBETOWĄ
Podpisz umowę ramową do dnia 25.05.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA I KARTY
W każdym z miesięcy czerwiec - listopad 2018 r. zapewnij
min. 1000 zł wpływów, dokonaj transakcji bezgotówkowych kartą
na min. 200 zł oraz wykonaj min. 1 przelew aplikacją mobilną GOmobile

Zobacz regulamin promocji „Moda na konto”

Uczestnikiem promocji „Moda na konto” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. , a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. Promocja „Moda na konto” trwa od dnia 20 kwietnia 2018 r. aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 10 maja 2018 r.
W zmieniającym się świecie Twoje Konto Osobiste powinno być jak najtańsze.
Poznaj zalety Konta Optymalnego:
za prowadzenie rachunku
za obsługę karty debetowej
posiadacza Konta Optymalnego
za wypłaty z bankomatów
własnych Banku oraz sieci Planet Cash w Polsce*

*Opłata 0 zł dotyczy opłaty pobieranej przez Bank BGŻ BNP Paribas. Opłata może być jednak pobierana przez właściciela bankomatu, dlatego zawsze należy dokładnie czytać informacje wyświetlane na ekranie bankomatu.
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „Moda na konto”?

Potwierdzenie zostanie wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Moda na konto”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Moda na konto”, nagroda nie zostanie Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „Moda na konto”: kontakt@modanakonto.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora, czynna 24 h), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż reklamację w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub ustnie do protokołu w Oddziale Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Moda na konto” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Moda na konto” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 200 zł. W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem promocji „Moda na konto”.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Moda na konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@modanakonto.pl. Informacje o promocji „Moda na konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.modanakonto.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie nagrody o łącznej wartości 200 zł w formie dwóch kart podarunkowych, o wartości 100 zł każda, w formie elektronicznej na zakupy w sklepie internetowym Answear.com, w ramach Promocji „Moda na konto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie oraz przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.modanakonto.pl w okresie od dnia 20.04.2018 r. do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 10.05.2018 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Moda na konto” („Regulamin”) w terminie od 20.04.2018 r. do 25.05.2018 r., (iv) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w każdym z miesięcy czerwiec - listopad 2018 r., (v) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 200 zł w każdym z miesięcy czerwiec - listopad 2018 r., (vi) dokonania min. 1 przelewu za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile w każdym z miesięcy czerwiec - listopad 2018 r., (vii) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.

Promocja „Moda na konto” obowiązuje od dnia 20.04.2018 r. do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 10.05.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Promocja answear.com” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Zadzwoń:
Infolinia promocji „Moda na konto” czynna jestw dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie wg cennika operatora
zasady